We hebben Sketching Maniacs gekozen vanwege haar praktijkervaring met het visualiseren van complexe processen gekoppeld aan een sterke ICT component. Sketching Maniacs heeft de start van de Friese Uitvoeringsorganisatie Milieu en Omgeving (FUMO) dan ook uitstekend gefaciliteerd. Door het inzichtelijk maken van het “Waarom” (aanleiding, missie, doelstellingen) en het “Hoe” (de proces stappen en de ICT ondersteuning benodigd daarin) hebben de medewerkers van de FUMO en daarmee de organisatie als geheel een flitsende start gekend. Door een en ander iteratief inzichtelijk te maken hadden we ook vooraf een goede toets qua volledigheid van de werkwijze op hoofdlijnen. Kortom we zijn uiterst tevreden met het finale resultaat waar door Sketching Maniacs veel tijd en energie is gestoken.
— Rick Spiering - Projectleider ICT realisatie FUMO
 
 

Wat moet je doen met een visual van 6 meter? Dit kan je er dus mee doen. Je maakt er een mooie waaier van, slechts 45 cm breed. Vouw je op en stop je in je zak. Zo heb je het verhaal altijd bij de hand.